Skupina historického šermu Barbaři vznikla v období let 1988.
Začala se zabývat převážně obdobím Antiky a gladiátorských her. Přes překotný vývoj v období let 1990-92 přešla skupina SHŠ na období ranné a pozdní gotiky, kdy měla skupina osm šermujících, v současnosti má sdružení pět účinkujících členů.

V roce 2002 na nátlak objednavatelů jsme byli nuceni vstoupit do sdružení a tak vzniklo "Sdružení přátel historie a šermu Barbaři".

K úspěchům sdružení lze přičíst pozvání agentury k&kart bratří Kryštofů
Na rytířské turnaje v Bavorském Kaltenbergu pořádaným Bavorským princem
Luitpold von Bayern. Podílela se na natáčení tří pohádek (O třech rytířích, krásné paní a lněné kytli, O perlové panně, sirotek z Radhoště.)

SHŠ Barbaři můžete převážně vidět na moravskoslezských hradech, kde předvádí svá vystoupení a účastní se bitev, jarmarků a různých jiných akcí např. při otevírání mezinárodního hudebního festivalu "Janáčkovi Hukvaldy".

Sdružení je schopné předvést jak ucelené programy trvající 30 - 45 min., tak ukázky soubojů a nebo produkci dle požadavku objednavatele, to vše po vzájemné dohodě.
Muže vystupovat při různých příležitostech (plesy, svatby, rauty, prezentační - firemní akce a jiné...), kde předvádí své dovednosti.

-- Sdružení historického šermu Barbaři © 2011 --
kontakt  

program  

galerie  

platnéřství